Pogoji

Pravila in pogoji s podatki o strankah

Kazalo

 1. Področje
 2. zaključek
 3. Odstop
 4. Cene in pogoji plačila
 5. Pogoji dostave in dostave
 6. Pridržek lastninske pravice
 7. Odgovornost za napake (garancija)
 8. Pravo, ki se uporablja
 9. Kodeks ravnanja
 10. Alternativno reševanje sporov

1) Področje uporabe

1.1 Ti splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu "splošni pogoji") Markusa Grathwohla, ki deluje pod "MANePED" (v nadaljevanju "prodajalec"), veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljevanju "kupec") s prodajalcem glede blaga, ki ga prodajalec razstavi v svoji spletni trgovini. Vključitev lastnih pogojev stranke zavrne, razen če ni drugače dogovorjeno.

1.2 Potrošnik v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso niti komercialni niti njihova neodvisna poklicna dejavnost. Podjetnik v smislu teh pogojev je fizična ali pravna oseba ali pravno partnerstvo, ki ob sklenitvi pravnega posla opravlja svojo komercialno ali samostojno poklicno dejavnost.

2) sklenitev pogodbe

2.1 Opisi izdelkov, ki jih vsebuje prodajalčeva spletna trgovina, ne predstavljajo zavezujoče ponudbe prodajalca, temveč služijo temu, da kupec predloži zavezujočo ponudbo.

2.2 Kupec lahko odda ponudbo z uporabo spletnega obrazca za naročilo, ki je vgrajen v prodajalčevo spletno trgovino. Potem ko izbrano blago postavi v virtualni nakupovalni voziček in opravi postopek elektronskega naročanja, stranka s pravnim klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo za blago v nakupovalni košarici. Poleg tega lahko kupec ponudbo prodajalcu predloži tudi po telefonu, faksu, elektronski pošti ali pošti.

2.3 Prodajalec lahko sprejme ponudbo kupca v petih dneh,

 • s predložitvijo pisne potrditve naročila ali potrditve naročila v pisni obliki (faks ali e-pošta), pri čemer je sprejem potrditve naročila pri naročniku verodostojen, ali
 • z dostavo naročenega blaga stranki, pri čemer je odločilen dostop blaga stranki, ali
 • tako, da od stranke zahteva, da plača po predložitvi naročila.

Če je na voljo več zgoraj navedenih alternativ, se pogodba sklene v trenutku, ko pride do ene od zgoraj navedenih alternativ. Rok za sprejem ponudbe se začne na dan od dneva oddaje ponudbe s strani naročnika do poteka in se konča z iztekom petega dneva, ki sledi odpošiljanju ponudbe. Če prodajalec v navedenem roku ne sprejme ponudbe stranke, se šteje, da je ponudba zavrnjena, zaradi česar stranka ni več vezana na izjavo o nameri.

2.4 Če izberete način plačila, ki ga ponuja PayPal, bo plačilo obdelal ponudnik plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljnjem besedilu: "PayPal") , ob upoštevanju PayPal- Pogoji uporabe, dostopni na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima računa PayPal - ob upoštevanju pogojev za plačila brez računa PayPal, ki si jih lahko ogledate na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Če kupec plača s plačilnim sredstvom, ki ga ponuja PayPal in ga lahko izbere v postopku spletnega naročanja, prodajalec že izjavi, da sprejema kupčevo ponudbo v trenutku, ko stranka klikne gumb za dokončanje postopka naročila.

2.5 Ko odda ponudbo prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo, prodajalec po sklenitvi pogodbe shrani besedilo pogodbe in ga pošlje kupcu v besedilni obliki (npr. E-pošta, faks ali pismo), potem ko kupec pošlje svoje naročilo. Kakršno koli nadaljnje določanje besedila pogodbe s strani prodajalca ne bo izvedeno. Če je stranka pred oddajo naročila nastavila uporabniški račun v prodajalčevi spletni trgovini, bodo podatki o naročilu arhivirani na prodajalčevem spletnem mestu, do njih pa lahko uporabnik brezplačno dostopa prek svojega uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, z navedbo ustreznih podatkov za prijavo.

2.6 Pred zavezujočo oddajo naročila prek spletnega obrazca prodajalca lahko kupec s pozornim branjem informacij, prikazanih na zaslonu, prepozna morebitne napake pri vnosu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje napak pri vnosu je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere je predstavitev na zaslonu povečana. Kupec lahko svoje vnose popravi v okviru postopka elektronskega naročanja z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške, dokler ne klikne gumba, ki zaključi postopek naročila.

2.7 Za sklenitev pogodbe je na voljo samo nemški jezik.

2.8 Obdelava in stiki z naročili se običajno izvajajo po elektronski pošti in avtomatizirani obdelavi naročil. Kupec mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, da lahko na ta naslov prejme e-pošto, ki jo je poslal prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov za neželeno pošto mora zagotoviti, da je mogoče dostaviti vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, pooblaščene za obdelavo naročila.

3) Pravica do umika

3.1 Potrošniki imajo na splošno pravico do odstopa od pogodbe.

3.2 Nadaljnje informacije o pravici do odstopa so na voljo v prodajalčevi politiki odpovedi.

3.3 Pravica do odstopa ne velja za potrošnike, ki ob sklenitvi pogodbe ne pripadajo nobeni državi članici Evropske unije in katerih edini prebivališče in naslov za dostavo sta v času sklenitve pogodbe zunaj Evropske unije.

4) Cene in pogoji plačila

4.1 Če v opisu izdelka prodajalca ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen prometni davek. Morebitni dodatni stroški dostave in dostave so posebej navedeni v opisu izdelka.

4.2 V primeru dostave v države zunaj Evropske unije lahko nastanejo dodatni stroški, za katere prodajalec ni odgovoren in ki jih krije kupec. Sem spadajo na primer stroški prenosa denarja s strani kreditnih institucij (npr. Pristojbine za prenos, provizije za menjalni tečaj) ali uvozne dajatve ali davki (npr. Carine). Takšni stroški lahko nastanejo tudi v zvezi s prenosom sredstev, če dostava ni opravljena v državo zunaj Evropske unije, vendar kupec plačilo izvede iz države zunaj Evropske unije.

4.3 Možnosti plačila bodo kupcu sporočene v prodajalčevi spletni trgovini.

4.4 Če je dogovorjeno predplačilo z bančnim nakazilom, plačilo zapade takoj po sklenitvi pogodbe, razen če se stranki ne dogovorita pozneje.

4.5 Če je izbran način plačila "SOFORT", bo plačilo obdelal ponudnik plačilnih storitev SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (v nadaljevanju "SOFORT"). Da lahko kupec plača znesek računa prek "SOFORT", mora imeti uporabnik račun za spletno banko, ki je bil aktiviran za sodelovanje v "SOFORT", se med postopkom plačila ustrezno identificirati in potrditi navodilo za plačilo "SOFORT" . Plačilno transakcijo takoj zatem izvede "SOFORT" in bremeni bančni račun stranke. Več informacij o načinu plačila "SOFORT" lahko kupec najde na internetu na naslovu https://www.klarna.com/sofort/ priklicati.

4.6 Če izberete enega od načinov plačila, ki ga ponuja plačilna storitev "Shopify Payments", plačilo obdela ponudnik plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljnjem besedilu: Stripe "). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja Shopify Payments, se kupcu sporočijo v prodajalčevi spletni trgovini. Za obdelavo plačil lahko Stripe uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka lahko obveščena posebej. Dodatne informacije o "Shopify Payments" so na voljo na https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de na voljo.

4.7 Če izberete način plačila s kreditno kartico prek Stripe, znesek računa zapade takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo obdela ponudnik plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, pristanišče Grand Canal, Dublin, Irska (v nadaljnjem besedilu: "Stripe"). Stripe si pridržuje pravico do izvedbe kreditnega pregleda in zavrnitve te vrste plačila, če je kreditno preverjanje negativno.

4.8 Bei Auswahl einer über den Zahlungsdienst "Klarna" angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über die Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden (nachfolgend „Klarna“). Nähere Informationen sowie die Bedingungen von Klarna hierzu finden sich in den Zahlungsinformationen des Verkäufers, welche unter der folgenden Internetadresse einsehbar sind:

https://maneped.de/pages/bezahlung-mit-klarna

5) Pogoji dostave in dostave

5.1 Dostava blaga poteka po odpremni poti na naslov za dostavo, ki ga določi kupec, če ni drugače dogovorjeno. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, naveden v prodajalčevem naročilu. Ne glede na to je pri izbiri načina plačila PayPal odločilen naslov za dostavo, ki ga kupec shrani v PayPalu ob plačilu.

5.2 Če dostava blaga ne uspe iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, nosi kupec razumne stroške, ki jih ima prodajalec. To ne velja za stroške pošiljanja, če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe. Če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do odpovedi, se za stroške vračila uporabljajo določbe prodajalčeve politike odpovedi.

5.3 Selbstabholung je aus logistischen Gründen nicht möglich.

6) ohranitev naslova

Če prodajalec vnaprej ukrepa, si pridržuje lastništvo dobavljenega blaga do celotnega plačila dolgovane nakupne cene.

7) Odgovornost za napake (garancija)

7.1 Če je kupljeni izdelek z napako, veljajo določbe zakonske odgovornosti za napake.

7.2 Če kupec deluje kot potrošnik, se prosi, da se dostavljavcu pritoži zaradi dobavljenega blaga z očitno transportno škodo in o tem obvesti prodajalca. Če stranka tega ne upošteva, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahtevke za napake.

8) Veljavna zakonodaja

8.1 Za vsa pravna razmerja med strankama se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije, razen zakonov o mednarodnem nakupu premičnega blaga. Za potrošnike se ta izbira prava uporablja le v obsegu, v katerem priznano varstvo ni odvzeto z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören in deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadktses zum Zeterpunktsen zum Zeitpunch.

Kodeks ravnanja

- Prodajalec je pri Trusted Shops predložil merila kakovosti, ki so na voljo na internetu na naslovu http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf so vidni.

10) Alternativno reševanje sporov

10.1 Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih nakupov ali pogodb o storitvah, ki vključujejo potrošnika.

10.2 Prodajalec ni dolžan sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom potrošnikov, vendar je na splošno pripravljen na to.