Odpoved

Politika odpovedi in obrazec za odpoved

Potrošniki imajo pravico do pravice do odstopa od pogodbe v skladu z naslednjimi pogoji, v katerih je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene transakcijo za namene, ki jih je mogoče pripisati predvsem niti komercialne, niti samostojno poklicno dejavnost: 

A. Politika odpovedi

Odstop

Imate pravico odpovedati to pogodbo v roku enega meseca brez navedbe razloga.

Rok odpovedi je 1 mesec od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in ki ni prevoznik, prevzeli v posest zadnje blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, nas morate obvestiti (Markus Grathwohl, MANePED, Attel 6a, 83512 Wasserburg am Inn, Nemčija, Tel.: 080715272582-0, Fax: 080715272582-9, E-pošta: info @ maneped. de) z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) vaše odločitve o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za dvig, vendar to ni obvezno.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Če odstopi od te pogodbe, bomo povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški oskrbe (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste se odločili za način dostave, razen tistih, ki jih ponujajo nam, najcenejši standardna imajo), in takoj vrniti najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je bila prejela uradno obvestilo o svoji odpovedi te pogodbe z nami. Za ta odplačila, ki jih uporabljamo na enak način plačila, ki ste ga uporabili v izvirni transakciji, razen če je izrecno drugače dogovorjeno; V vsakem primeru boste plačali pristojbine za to vračilo. Mi lahko zadrži povračilo, dokler smo prejeli vrnjenega blaga nazaj, oziroma, dokler ne dokaže, da ste se vrnili blago, kar je prej.

Moraš se takoj in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, na katerega so nas obvestijo o vsakem preklicu te pogodbe za nas ali da opravi vrniti blago. Rok je izpolnjen, če pošljete blago pred štirinajstih dneh.

Imate neposredne stroške vračila blaga.

Morate le, da plača za zmanjšano vrednost blaga, kadar je izguba vrednosti zaradi potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga ravnanje.

Izključitev ali prezgodnja ukinitev pravice do odstopa

Pravica do odstopa ne velja za potrošnike, ki ob sklenitvi pogodbe ne pripadajo nobeni državi članici Evropske unije in katerih edini prebivališče in naslov za dostavo sta v času sklenitve pogodbe zunaj Evropske unije.

Splošne informacije

1) Izogibajte se poškodbam in kontaminaciji blaga. Prosimo, da nam blago vrnete v originalni embalaži z vsemi dodatki in vsemi komponentami embalaže. Po potrebi uporabite zaščitno zunanjo embalažo. Če nimate več originalne embalaže, prosimo, da zagotovite ustrezno embalažo za zadostno zaščito pred poškodbami pri transportu.
2) Prosim, ne vrnite blago k nam plačani prevoz.
3) Upoštevajte, da prej omenjene številke 1-2 niso predpogoj za učinkovito uveljavljanje pravice do odstopa.

B. Izstopni obrazec

Če želite preklicati pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.

An

Markus Grathwohl
UPRAVLJENO
Attel 6a
83512 Wasserburg am Inn
Nemčija
Faks: 080715272582-9
E-naslov: info@maneped.de

Mi / * (*) s tem prekličem pogodbo, sklenjeno z menoj / mi (*) za nakup naslednjega blaga (*) / opravljanje naslednje storitve (*):

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Odobreno dne (*) ____________ / prejeto dne (*) __________________

________________________________________________________
Ime potrošnika (-ov)

________________________________________________________
Naslov potrošnika (-ov)

________________________________________________________
Potrošnik (-i) (le, če je bil obveščen na papirju)

_________________________
datum

(*) Neustrezno črtajte